venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Velkommen

LOS inspirerer mennesker og virksomheter til kontinuerlig å etterspørre forbedring for seg selv og sitt miljø.

Verdier
For å støtte våre kunder til å nå sine mål, vil LOS kjennetegnes av følgende verdier: Engasjement, tillit, åpenhet og respekt.

Godt lederskap kjennetegnes ved tilstedeværelse, forutsigbarhet og faglig innsikt.

Målgruppe
Målgruppen er mennesker og virksomheter som setter fokus på utvikling og mestring, samt god kommunikasjon og samhandling.

Arbeidsmetode
Utviklingsprosessene bygger blant annet på erfaringsbasert læring, gestaltpsykologi og NLP. Programmene kan gjennomføres individuelt og i grupper – tilpasset virksomhet, ledere, spesialister og/eller andre medarbeidere. Alle prosesser begynner med å definere mål og aktiviteter for å nå målene.

 

Design: dotnett