venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Kjell E. Gilbert
Samarbeidspartnere
Linker
Kontakt

Kjell E. Gilbert gilbert@losology.no

Kjell har spisskompetanse innen coaching, mental trening, leder- og medarbeiderutvikling, karriereveiledning, outplacement og markedskommunikasjon.

De siste 27 år har Kjell trent og utviklet ledere og medarbeidere i endrings- og utviklingsprosesser. Han er glødende engasjert i å skape mestring og utvikling. Kjell har 17 års operativ erfaring fra norske og internasjonale virksomheter som fagansvarlig og prosjektleder innen markedskommunikasjon, forretningsplanlegging og salgsopplæring. Kjell har erfaring med ledelse og utvikling av menneskelige ressurser i næringslivet.

Han har tilsvarende erfaring fra idretten, på klubb, krets- og representasjonslag Han har oppnådd topp nasjonale resultater (NM) som trener/coach og som utøver. Kjell gjør sine medmennesker gode, og ser på samhandling og målrettet arbeid som veien å gå for å oppnå suksess.

Yrkes- og ledererfaring
Kjell har vært ansatt i IBM (International Business Machines), Storebrand, MPS-DBM Scandinavia, Solstad & Partners, PricewaterhouseCoopers, LOS-Ledelse Organisasjon Selvutvikling

Utdanning
Master of Business and Marketing - Handelsøkonom - Oslo Handelshøyskole – BI
Gestaltorientert coach - Norsk Gestaltinstitutt - 60 studiepoeng - 2-årig utdanning
Sertifisert DNCF Coach - Den Norske Coach Forening
NLP Master Practitioner - NLP Huset Norge
Sertifisert som topptrener i Norge gjennom NIH/NIF/Olympiatoppen, Diplomtrener, Fordypning innen idrettspsykologi.
Sertifisert på flere team- og personanalyseverktøy, bl.a. Cattell 16PF5, SPGR, SYMLOG og MPS.
Medlem av Econa (Siviløkonomforeningen), Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap, Markedsføringsforeningen Oslo, DNCF Den Norske CoachForening, ICF International Coach Federation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leading Edge AS  www.getleadingedge.no

Leading Edge AS har som kjernekompetanse: Leadership & People Performance.

Leading Edge vil være med å bygge fremtidens ledere og lederskap, unike kulturer og merkenavn gjennom ny metodikk og filosofi. Hovedmålsettingen i alle program og prosesser er: Å støtte alle kunder til å nå sine mål raskere med mindre motstand!

Alf Inge Stiansen er sentral samarbeidspartner i Leading Edge.

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av  lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskaping med kundene.

Alf Inge har vært ansatt i Forsvaret, SATS, Euro Business School, NLP Leadership og Courageous.

 

 

 

 

Jørgen Kreyberg

Jørgen og Kjell etablerte LOS DA i 1999, og Jørgen bidrar nå ved behov for kompetanse og kapasitet. Jørgen har spisskompetanse innen coaching, leder- og medarbeiderutvikling, karriererådgivning, outplacement og gjennomføring av omstillingsprosesser.
Jørgen er psykolog, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi. Sertifisert på flere team- og personanalyseverktøy bl.a. SPGS, 16PF5, MBTI, Grafen, PAPI, Sam.komp.

Bilde: Jørgen Kreyberg

Jørgen har vært aktivt med i utviklingen av arbeids- og organisasjonspsykologi som profesjon ved å være styremedlem i Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap - NOS.
Jørgen er nå HR Director i Marti Norge AS og har vært ansatt i Tandberg Data, Totalpersonalsystemer, PA Consulting, Hartmark Consulting, PricewaterhouseCoopers Consulting, LOS - Ledelse Organisasjon Selvutvikling, Devoteam daVinci, SOS International AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
     

 

Design: dotnett