venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Motivasjon

Vi bistår leder og medarbeider til å håndtere utfordringer i hverdagen ved å øke mestringsevne og toleranse for stress. I prosessene arbeider vi med oppmerksomhet på muligheter, og hva som skal til for å gjøre riktige valg for organisasjonen og den enkelte.

Målet er å skape rom for nye og mer hensiktsmessige handlingsmønstre.

Krav fra medarbeidere, kolleger eller ledere kan skape stress og påvirke arbeidsmotivasjonen. Krav mellom privat- og arbeidssfæren kan også oppleves som uforenelige. Vi arbeider derfor blant annet med å kartlegge den enkeltes verdier og muligheter.

Design: dotnett