venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Kommunikasjon

og samhandling

Vi støtter virksomheter i teamutvikling, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening og utvikling av coachende lederatferd.

Målet med programmene er å bidra til økt effektivitet og trivsel i teamet.

Forutsetningen for å ha effektive team, med fremdrift, er at medlemmene i teamet våger å utfordre hverandre og stille spørsmål ved status quo. Det må derfor være rom for dristighet og innovasjon.

Når vi arbeider med kommunikasjon og samhandling kan det være aktuelt å arbeide både i grupper og individuelt. Programmene tilpasses virksomhetens og den enkeltes behov.

Design: dotnett